Peter Riezebos

PETER RIEZEBOS (1980) “De pure, spontane beleving van een kind weerspiegelt in essentie de zin van het leven”

Tekenen en schilderen was voor Peter een methode om zich te kunnen uiten. Als persoon gediagnosticeerd met onder meer ADHD en Asperger – een vorm van autisme – heeft Peter vele obstakels in zijn leven ervaren. Zijn middelbare school tijd was een moeilijke periode waarin hij dagelijks zijn creativiteit inzette om met de realiteit om te gaan. Peter stond hier zodanig om bekend dat tijdens de diploma-uitreiking de schooldirecteur hier – enigszins teleurgesteld door de magere tekeningen naast de antwoorden op zijn examens – uitgebreid aan refereerde.

De cognitieve obstakels in zijn leven resulteerden in een ernstige depressie en aanverwante problematiek waarvoor Peter langdurig werd opgenomen in een kliniek. Na een overvloed aan diagnoses zag zijn toekomst er bijzonder somber uit. Zijn medicinale cocktail – 15 pillen per dag – legde zijn hersens totaal plat. Uitzichtloos… en toch vond Peter gelukkig het inzicht dat deze situatie niet voort kon duren en dat radicale omschakelingen noodzakelijk waren.

Stap voor stap klom hij uit het diepe dal, stopte met iedere vorm van medicatie en startte met hulp van zijn vriendin met studeren. Nu – acht jaren later en vier studies verder – vliegt Peter de wereld over om aan voorstaande universiteiten onderzoek te doen naar menselijk leervermogen.

Zijn ervaringen vertaalt hij op creatief vlak naar schilderijen, tekeningen en gedichten. Als ADHD’er geniet Peter een sterk associatief vermogen. In plaats van een mentaal obstakel hanteert hij deze ongelimiteerde creativiteit als een gave, waarbij hij zich ongeremd laat verleiden tot onderbewuste uitingen. Juist vanuit zijn waardering voor deze spontane, pure creativiteit is hij een liefhebber van de COBRA-stijl. De fleurigheid en symfonie van kleuren ontlokken emotie. In de manifestatie van zijn creativiteit flirt hij met de onbevangen kinderlijke waarneming.

Als multidisciplinair wetenschapper laat Peter zich in zijn schilderijen beïnvloeden door parate kennis vanuit zijn genoten educatie. Zo vertonen diverse doeken specifieke emoties die gekoppeld zijn aan psychologische factoren en filosofische inslagen. Hiermee tracht hij diepere beroering te ontlokken bij de waarnemers.

Kunstwerken te koop